Διασυστηματικό μυκητοκτόνο για το ωίδιο με προληπτική και θεραπευτική δράση.

penconazole 10%, γαλακτωματοποιήσιμο υγρό 

> Κατηγορία και τρόπος δράσης
> Οδηγίες χρήσης
> Φάσμα δράσης
> Στοιχεία φυτοτοξικότητας
> Προστασία των καταναλωτών
> Σήμανση σκευάσματος

 

Κατηγορία και τρόπος δράσης

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

 

Οδηγίες χρήσης

Τρόπος εφαρμογής
 • Ψεκασμός καλύψεως.

 

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού
 • Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση.
 • Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

 

Συνδυαστικότητα
 • Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας
 • Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα και τα κουτιά με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

 

Φάσμα δράσης

Καλλιέργειες Ασθένειες Δόσεις κ.εκ. / 100 λίτρα ψεκ. υγρό Όγκος ψεκ/ου υγρού λίτρα/στρ. Δόσεις κ.εκ. / στρ. Μέγ. αρ. εφαρμ. ανά καλ/κή περίοδο Χρόνος εφαρμογής
Βερικοκιά Ωίδιο (Podosphaera oxyacanthae) 35-50 150-250 52-125 3 Στην πτώση των πετάλων,
στην απόσπαση του κάλυκα και
20 ημέρες αργότερα.
Ροδακινιά Ωίδιο (Sphaerotheca pannosa) 35-50 150-250 52-125 3 Στην πτώση των πετάλων,
στην απόσπαση του κάλυκα και
20 ημέρες αργότερα.
Αμπέλι Ωίδιο (Uncinula necator) 25-40 50-150 12,5-60 2 Εφόσον δεν εφαρμόζεται πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων και εφόσον οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας, ψεκασμοί όταν οι βλαστοί αποκτήσουν 2-3 φύλλα και κατά την άνθηση. Οι ψεκασμοί μπορούν να συνεχιστούν ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες.
Κολοκυνθοειδή:
Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι
Ωίδιο (Sphaerotheca spp.) 25-35 50-100 12,5-35 3 1-3 ψεκασμοί: Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής και τις καιρικές συνθήκες. Η μικρή δόση συνιστάται για ψεκασμούς κάθε 7-14 ημέρες και η μεγάλη κάθε 10-16 ημέρες.
Τομάτα Θερμοκηπίου Ωΐδιο (Leveillula taurica) 25-50 (1) 100-150 62,5 (μέγιστο) (2) 4 Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανά 7-14 ημέρες.
Καπνός Ωίδιο (Erysiphe cichoracearum) 35-50 50-150 17,5-75 3 2-3 ψεκασμοί σε όλα τα στάδια με μεσοδιαστήματα 14 ημέρες.
Καλλωπιστικά υπαίθρου Ωίδιο (Sphaerotheca spp.) 35-50 50-100 17,5-50 5 Μέχρι 5 ψεκασμοί ανάλογα με την ένταση της προσβολής και μεσοδιαστήματα 14 ημέρες.
Παρατηρήσεις
 • Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης προσβολής.
 • Στο αμπέλι η εφαρμογή του πρέπει απαραίτητα να εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα επαφής και οι επεμβάσεις με το σκεύασμα να μην ξεπερνούν τις δύο (2) ανά καλλιεργητική περίοδο.
 • Στην Τομάτα Θερμοκηπίου:
  1. Η μικρή δόση να εφαρμόζεται σε περίπτωση χαμηλής προσβολής με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες και η μεγάλη δόση σε περίπτωση υψηλής προσβολής με μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες.
  2. Στις περιπτώσεις που απαιτείται εφαρμογή όγκου ψεκαστικού υγρού μεγαλύτερου από 125 λίτρα / στρέμμα θα πρέπει η μέγιστη δόση ανά 100 λίτρα νερό να μειωθεί αναλογικά ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση των 62,5 κ.εκ. /στρέμμα.

 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.γισ

 

Προστασία των καταναλωτών

Η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή καθορίζεται ως εξής:
 

Καλλιέργεια Ημέρες (PHI)
Βερικοκιά, Ροδακινιά 21 ημέρες
Αμπέλι 35 ημέρες
Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι 3 ημέρες
Τομάτα θερμοκηπίου 7 ημέρες
Καπνός 21 ημέρες
 

Σήμανση σκευάσματος

Xn - ΕπιβλαβέςN - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

 Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Συσκευασίες

Φιάλη 100 ml
Φιάλη 400 ml

Ετικέτα & Δελτίο Δεδομ. Ασφαλείας

Τα παρακάτω αρχεία περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν.


Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Ετικέτα

Υπουργικές Αποφάσεις

Παρακάτω βρίσκονται όλα τα σχετικά υπουργικά έγγραφα του προϊόντος.

TOPAS-10-EC_19880620-Εγκριση-κυκλοφοριας-οριστική

TOPAS-10-EC_19920323-Διεύρυνση-σε-φασμα-δρασης

TOPAS-10-EC_19980929-Τροποποίηση-σε-χρονικη-σταθεροτητα

TOPAS-10-EC_20080117-Διεύρυνση-σε-φασμα-δρασης

TOPAS-10-EC_20081223-Ανανέωση-της-έγκρισης

TOPAS-10-EC_20090413-Διεύρυνση-έγκρισης

TOPAS-10-EC_20090820-διεύρυνση-επαναληψη